سونی زمان انتشار اندروید ۷ نوقا را برای گوشی های اکسپریا مشخص کرد