کناره گیری معاون وزیر دادگستری آمریکا

«جان کارلین» معاون وزیر دادگستری آمریکا اعلام کرد ماه آینده از سمت خود کناره گیری خواهد کرد.