الیمپوس دوربین PEN E-PL8 با ظاهری کلاسیک را معرفی کرد