هیچ بنگاه سازمان یافته دارای پروانه کسب حق ارائه، فروش و خدمات کالا در حوزه قاچاق را ندارد

مسئولان مرتبط با حوزه قاچاق امشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی طرح ملی مبارزه با قاچاق پرداختند.