حمله سایبری به تلفن همراه مسئولان حزب دموکرات آمریکا

تلفن همراه شماری از مسئولان حزب دموکرات آمریکا هدف حمله سایبری قرار گرفت.