شکلات‌های تخته‌ای را دیگر نخورید!

به گزارش ایران خبر، اگر با دیدن تابلوهای تبلیغاتی شکلات‌های تخته‌ای یا شکلات‌بارها قلبتان به تپش می افتد و دلتان می خواهد تمامی شکلات بستی های این فروشگاه های تازه تاسیس را بخورید، باید عواقب مرگبار آن را به جان بخرید.   سازندگان صنعتی شکلات در سراسر جهان برای فروش بیشتر، سود و منفعت بالای سازمان […]