با وجود مخالفت واشنگتن، نیروهای مردمی عراق برای آزادسازی موصل آماده می‌شوند