سفیر آمریکا در کوبا معرفی شد

رئیس جمهور آمریکا سفیر این کشور در کوبا را معرفی کرد.