رهبری اجازه مذاکره با آمریکا درباره منطقه و سوریه را ندادند

دستیار ویژه رئیس‌ مجلس در امور بین‌الملل و رییس مجلس سوریه در مورد جزئیات تشکیل کمیته دوستی پارلمانی دو کشور رایزنی کردند.