علیرغم کنار رفتن رقبای بالقوه، هنوز پیروزی روحانی قطعی نیست

نشریه نیویورکر نوشته است که با وجود کنار رفتن نامزدهای بالقوه حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری، هنوز هم انتخاب مجدد حسن روحانی قطعی نیست.