ماست مالی به سبک «اعتماد»/ فرهادی باید ۲ واحد «سوال از وزیر» پاس کند

دانشجویان معترض با حرف‌های فرهادی قانع نشدند و اعتراضات همچنان ادامه دارد. با این شرایط فرهادی باید خود را برای پاسخگویی در مجلس آماده کند.