دولت آمریکا در آستانه تعطیلی قرار گرفت

در پی عدم تصویب لایحه تامین کسری بودجه فعالیتهای دولت آمریکا، واشینگتن بار دیگر در آستانه تعطیلی قرار گرفت.