اعتراضات به حمایت کرزی از طالبان به فرودگاه بین‌المللی کشید

در پی واکنش‌های اخیر کرزی به نیروهای خارجی و حمایت از طالبان برخی در کابل خواستار تغییر نام فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی شدند.