آسوشیتدپرس: ایران نقش مهمی در تصمیم گیری اوپک دارد

آسوشیتدپرس گزارش داد ایران نقش بسیار مهمی در اتخاذ تصمیم سازمان اوپک در زمینه کاهش تولید به منظور افزایش بهای نفت ایفا می کند.