حریف مکار فرار کرد / روسیه ۴ – ایران٣؛ حسرت ابدی در مدلین

ملی پوشان ایران برای رسیدن به فینال جام جهانی فوتسال مقابل روسیه قرار گرفتند و امیدوار هستند با پیروزی برابر این تیم نخستین بار در تاریخ این موفقیت را به دست آورند.