با صافی کف پای کودک خود چکار کنیم؟

صافی کف‌پا در کودکان عارضه‌ای است که سبب بروز مشکلاتی در نحوه‌ی راه رفتن آنها شده که البته این مشکل تا قبل از ۵سلگی قابل تشخیص نیست.