۹۲ درصد مردم جهان هوای آلوده تنفس می‌کنند

به گزارش ایران خبر، به نقل از زی‌نیوز، سازمان بهداشت جهانی طی گزارشی، خواستار اقدامات جدی در برابر آلودگی شد که باعث مرگ بیش از شش میلیون نفر در سال است. به گفته محققان، این مشکل در شهرها حادتر است، اما هوا در مناطق روستایی نیز بدتر از تصور کنونی همه است. کشورهای فقیر از هوای […]