راهکار عملی جدید برای دانش‌‌آموزان اوتیستیک/ افزایش حقوق معلمان استثنائی

سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور از ارائه راهنمای عملی برای دانش‌آموزان اوتیستیک و همچنین توجه به افزایش حقوق معلمان این سازمان خبر داد.