مستنداتی درباره دیدگاه شورای عالی امنیت ملی درباره FATF نداریم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است؛ نمایندگان تنها می‌توانند درباره برنامه عملیاتی FATF تصمیم‌گیری کنند.