نپیوستن ایران به FATF خسارت آفرین است

یک عضو فراکسیون امید مجلس می‌گوید: نپیوستن ایران به FATF خسارت آفرین است.