کارتر: حمله هسته ای را ما آغاز می کنیم

وزیر دفاع آمریکا گفت: اجرای نخستین حمله سیاست دیرینه ما و بخشی از برنامه‌های پیش روی ماست.۰۷:۱۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر