احیای سهیمه بندی اوپک

وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک در نشست غیر رسمی تحولات بازار نفت را بررسی می کنند.۰۷:۲۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر