مدیترانه بزرگترین قبرستان دریایی/ افزایش قربانیان قایق واژگون شده به ۲۰۴ نفر

تعداد قربانیان قایق واژگون شده مهاجران در آب های شمال مصر به ۲۰۴ نفر افزایش یافت.۰۷:۳۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر