شلیک موشک "کالیبر" به استان "حلب"/روسیه شمشیر را از رو بست + تصاویر