دروغ‌های رسانه‌ای؛ ترفند آل‌سعود برای احیاء نیروهای از نفس افتاده