اصفهان نیازمند حراج صنایع دستی است

به گزارش خبرنگار ایمنا، رئیس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان ضمن اشاره به این که بعد ۴۹ سال که ایران در سازمان جهانی صنایع دستی عضویت دارد، این اجلاس در ایران برگزار شد، اظهارداشت: اصفهان در عرصه تولید بهترین هنرمندان را دارد که به تولید صنایع دستی می پردازند اما در عرصه فروش و صادرات […]