برخی با عملکردشان به واژه اصولگرایی آسیب‌ می‌زنند/ فضای کشور در انتخابات نباید دو قطبی شود