سنگ‌اندازی آمریکا در مسیر حل بحران سوریه؛ رضایت تل‌آویو هدف اصلی واشنگتن است

عضو پارلمان سوریه گفت: مخالفت آمریکا با ارائه توافقنامه آتش‌بس به شورای امنیت و ادامه حمایت از گروه‌های تروریستی، موید جدی نبودن آمریکا در مسیر حل بحران سوریه است.