سنگ‌اندازی آمریکا در مسیر حل بحران سوریه؛ رضایت تل‌آویو هدف اصلی واشنگتن است