شاهد سجاد و شاهده زینب حسینی، نشانی برای فرزندان شهدا

به گزارش خبرگزاری ایمنا، این سنّت گاه در قالب پیش­وند صورت می­ پذیرد و گاه در قالب نام خانوادگی و گاه پس­وند. ازجمله مهمترین پیش­وند که بیشترین تعداد را نیز در طول تاریخ به خود اختصاص داده عنوان “سیّد” است که تعلق دارد به فرزندان و سلاله ائمه اطهار علیهم­السلام. نمونه­ های دیگر نیز در […]