اتخاذ تدابیر ویژه امنیتی برای حفاظت از زائران حسینی در کربلا