چین مسیر رودهای منتهی به هند را مسدود می‌کند

چین هشدار داد در صورتی که هند به قرارداد سند طاس عمل نکند و حق آب پاکستان را ندهد این کشور نیز مسیر رودهایی که به هند منتهی می‌شود را مسدود خواهد کرد.