پاسخ ایران به ادعاهای مضحک امارات و بحرین

نمایندگی ایران در سازمان ملل، ادعاهای وزیر خارجه امارات در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را مضحک و بی اساس خواند.۰۸:۱۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر