انتشار macOS Sierra از امشب آغاز می گردد؛ با قابلیت های جدید آشنا شوید