سیف: رفتار آمریکا شفاف نیست

رئیس کل بانک مرکزی ایران ادعاهای وزیر انرژی آمریکا در خصوص اجرای کامل تعهدات واشنگتن در برجام را رد کرد و گفت: رفتار آمریکایی ها شفاف نیست.۰۸:۲۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر