همایش دو روزه آموزشی موسیقی هنرجویان حوزه هنری در تالارسوره