آغاز جلسه علنی مجلس با ۸۷ صندلی خالی

جلسه علنی امروز مجلس در حالی آغاز شد که ۸۷ نفر از نمایندگان در صحن حضور نداشتند.