حل چالش‌های مربوط به آب در آسیای مرکزی نیازمند اراده سیاسی است

وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت: مشکلات مربوط به آب در آسیای مرکزی در صورت وجود اراده سیاسی و هماهنگی بین کشورهای منطقه قابل حل‌وفصل است.