حل چالش‌های مربوط به آب در آسیای مرکزی نیازمند اراده سیاسی است