طوفان مدارس جنوب چین را تعطیل کرد

دولت چین در آستانه رسیدن طوفان به بخش هایی از مناطق ساحلی این کشور ، مدارس ایالت فوجیان جنوبی را تعطیل کرد.۰۸:۲۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر