کلاهبرداران به طرح رجیستری هم رحم نکردند!

تا کنون حتما در جریان طرح رجیستری، ثبت شماره سریال گوشی های موبایل برای مبارزه با قاچاق این کالا، قرار گرفته اید. بر اساس این طرح اگر شماره سریال گوشی در سامانه رجیستری ثت نشده باشد، اپراتورهای همراه به آن گوشی سرویس ارایه نمی کنند.