کشاورز بازی رده‌بندی را از دست داد/ مصدومیت شدید کاپیتان ایران