اولین سفیر آمریکا در کوبا در ۵۰ سال اخیر معرفی شد/ مخالفت جمهوری‌خواهان کنگره