شیمون پرز، عامل مرگ هزاران فلسطینی مُرد

شیمون پرز، رئیس پیشین رژیم صهیونیستی و عامل مرگ هزاران فلسطینی مُرد.