آلگری: هنوز تیم منسجمی که می خواهم نشدیم

سرمربی یوونتوس با وجود کسب پیروزی پرگل در خانه دیناموزاگرب از اشتباهات تیمش سخن به میان آورد و تاکید کرد یووه هنوز به آمادگی کامل نرسیده است.