ارائه خط تلفن ثابت بر بستر اینترنت

به گزارش ایران خبر، سخنگوی شرکت مخابرات استان تهران با بیان این مطلب گفت:SIP PHONE یا VOIP PHONE یا SOFT PHONE تلفن هایی هستند که در آنها از تکنولوژی VOIP برای برقراری تماس بر بستر شبکه IP استفاده می شود. محمدرضا بیدخام در عین حال عنوان کرد: به عبارت دیگر Sip پروتکل یا یکی از […]