دلیل همراهی گربه‌ها با وایکینگ‌ها در نبرد

نتایج تحقیقات موسسۀ “ژاک مونو” در پاریس حاکی از آن است که وایکینگ‌ها برای شرکت در نبردهای طولانی، همیشه با خود گربه می‌بردند….