حمله به مقر شورشیان سودان جنوبی

نیروهای دولتی سودان جنوبی، به یک مقرشورشیان در شمال این کشور حمله کردند.۰۸:۲۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر