۸۰۰ کالا مشمول استاندارد اجباری می‌شوند

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد حدود ۸۰۰ کالا مشمول استاندارد اجباری می‌شوند.