تسلط ارتش سوریه بر چند مزرعه در غوطه شرقی دمشق

ارتش سوریه در پیشروی‌های اخیر خود، بر مزارع میان ریحان و تل کردی در غوطه شرقی دمشق به صورت کامل مسلط شدند.